Meclis Kararları

0 901
Belediye meclisi toplantısında alınan kararlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayı :BLD.5.02-010/04-21/E.262 8 Aralık 2021
Konu : Meclis Toplantısı Hk.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Yerel Yönetimler Müdürlüğü)
03/12/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun
Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Ali Bulut, Ersin
Gündeğer, Muhlis Ağcabay ve Yusuf Kandilli ile alınan kararımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1- 12 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Kurul'a teslim edilen Mehmetçik İmar Planı Tasarısı
Raporu ve Gelişme Haritasının onaylanması.
Karar: 10/2021
1- Mehmetçik Belediye Meclisi 12 Ekim 2021 tarihinde Şehir Planlama Dairesi tarafından
Mehmetçik Belediyesi'ne teslim edilen "Mehmetçik İmar Planı Tasarısı Raporu" ile "Tasarı
Gelişme Planı ve Yapılaşma Kuralları Haritası" için, ekteki haritada talep 1,2,3 olarak
gösterilen ve içeriği açıklanan değişikliklerin yapılması koşulu ile 6 Aralık 2021 tarihinde
yapılacak olan Birleşik Kurul Toplantısında "Evet" deme kararı alınmıştır.

Sayı :BLD.5.02-010/04-21/E.232 4 Kasım 2021
Konu : Meclis Toplantısı HK.
İçişleri Bakanlığı
02/11/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun
Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Ali Bulut, Muhlis Ağcabay ve Yusuf Kandilli ile alınan
kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-2021 Mali Yılı Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-Mehmetçik İmar Planı ile ilgili görüşme.
3-Bankada vadeli hesap açılması ile ilgili görüşme.
4-Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 9/2021
1-2021 Mali Yılı Ekim Ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2-Mehmetçik İmar Planı ile ilgili 4-5 Kasım tarihlerinde halka açık bilgilendirme toplantısı
yapılması ve meclis üyelerinin planla ilgili son talep ve görüşlerini 8 Kasım mesai bitimine
kadar belediye idaresine bildirilmesi kararı alındı.
3-Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İskele Şubesinde hesap açılması;
Mehmetçik Belediyesi'ne ait su-emlak ve diğer hizmet borçlarının ödenmesinde vezne
yatırımı haricinde ayrı bir ödeme kanalı oluşturmak, yurt içi ve yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın Mehmetçik Belediyesi'ne ödeme yapmasını kolaylaştırmak amacı ile sanal
pos hesabı açılmasını, sanal postan yabancı kartlar ile de işlem yapılacağından dolayı posun
yurt içi -yurt dışı tüm kartlara açılmasının ve pos kurulumu için gerekli süreçlerin başlatılması
kararı alınmıştır.
Güncel v.s konularda;
4- 08.08.2021 tarihlerinde Oruç Karataş'a ait yapılmış olan dilekçe meclis üyeleri tarafından
değerlendirilmiştir.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Sayı :BLD.5.02-010/04-21/E.200 15 Ekim 2021
Konu : Meclis Kararı Hk.
İçişleri Bakanlığı
12.10.2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Gürşen Aydıntan, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Yusuf
Kandilli ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-2021 Mali Yılı Ağustos ve Eylül ayları gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Aktarma yapılacak kalemler ile ilgili görüşme.
3-Mehmetçik İmar Planı ile ilgili görüşme.
4-Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:8/2021
1-2021 Mali Yılı Ağustos ve Eylül ayları gelir -gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri
bilgilendirildi.
2-Gereken kalemlere aktarmaların yapılmış bir şekilde meclis üyelerine bir sonraki toplantıda
sunulmasına karar verilmiştir.
3-Mehmetçik İmar planı ile ilgili 12.10.2021 tarihinde toplanan Bileşik Kurul ile ilgili bilgi
verildi ve süreçle ilgili takvim paylaşıldı.
4-Güncel v.s konularda;
12.10.2021 tarihinde toplanan meclis üyeleri gelen dilekçeleri değerlendirmiştir.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Sayı : BLD.5.02-010/04-21/E.140 27 Ağustos 2021
Konu : Meclis Toplantısı Hk.
İçişleri Bakanlığı
24/08/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız
aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1. 2021 Mali Yılı Temmuz ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2. Mehmetçik İmar Planı ile ilgili bilgilendirme.
3. Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:7/2021
1. 2021 Mali Yılı Temmuz ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2. Mehmetçik İmar Planı ile ilgili Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
3. Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Sayı : BLD.5.02-010/04-21/E.103 27 Temmuz 2021
Konu : Meclis Toplantısı Hk.
İçişleri Bakanlığı
16/07/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu,Gürşen
Aydıntan, Aylin Yaramaz ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1- 2021 Mali Yılı Haziran ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Sözleşmesi biten personeller hakkında görüşme.
3- Pos cihazları ile ilgili görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 6/2021
1- 2021 Mali Yılı Haziran Ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2-Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan Tuğrulhan Kılıç ve Mustafa Efe'nin biten
sözleşmelerinin 01/07/2021 - 30/06/2022 tarihleri arasında yenilenmesini ve yine sözleşmeli
olarak çalışan Akile Tolgan'ın bitecek olan sözleşmesinin 01/09/2021 - 30/06/2022 tarihleri
arasında yenilenmesini ve 3 kişinin de Göç Yasası barem tablosunda bulunan Barem 9
Basamak 1'den maaş ödenmesini, devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına,
Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan Evren Aydoğdu'nun biten sözleşmesinin
01/07/2021-30/06/2022 tarihleri arasında yenilenmesini ve göç yasası barem tablosununun
barem 1 basamak 3'ten maaş ödenmesini ve devletin vereceği hayat pahalılığından
yararlanmasına karar verildi.
3- Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. Yeniboğaziçi Şubesi'nde Mehmetçik Belediyesi
Bafra Halk Plajı adına 1 adet vadesiz pos hesabı açılmasına karar verildi.
Bankalarda Belediyemiz adına olan ve açılacak olan tüm hesap ve işlemlerde Belediye
Başkanı Cemil Sarıçizmeli veya Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, ikinci imza olarak İdare Amiri
Fatma Öngören veya Mali İşler Amiri Umut Karagün'ün olmasına karar verildi.
4- Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Mehmetçik Belediyesi
: BLD.5.02-010/04-21/E.66
18 Haziran 2021
: Meclis Toplantısı Hk.
16/06/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut
Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, , Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay,
ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
1. 2021 Mali Yılı Nisan ve Mayıs ayları gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2. 2020 Mali Yılı Kesin hesapları hakkında görüşme.
3 2021 Mali Yılı Bütçesi hakkında görüşme.
4 Eskişehir Odunpazarı Belediyesiy'le Kardeş Belediye olunması hakkında görüşme.
5 Güncel v.s konular hakkında görüşme.
1 2021 Mali Yılı Nisan - Mayıs ayları gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri
2 2020 Yılına ait kesin gelir-gider hesapları görüşüldü ve sayıştaylığa gönderilecek şekilde
hazırlanmasına karar verildi.
3 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı oybirliği ile 19,500,000.00 TL (on dokuz milyon beş yüz bin
türk lirası) gelir-gider olarak yapılması kararı verildi.
4 Türkiye Cumhuriyeti Odunpazarı Belediyesi Başkanlığından gelen Kardeş Belediye olma
talebini onaylar, protokol için belediye başkanına yetki verir.
5 Güncel v.s konular;
Mehmetçik Üzüm Festivalinin 2021 yılında pandemiden dolayı yapılmaması ve yerel
üreticilerin desteklenmesi için lojistik destek sağlanması kararı verildi.
Bilginize ilet,gereğini saygılarımla arz ederim.

Sayı :İ.B-08/2021 Tarih: 9/04/2021
Konu: Meclis Toplantısı Hk.
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
08/04/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen
Aydıntan, Aylin Yaramaz, Ali Bulut, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan
kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
2021 Mali Yılı Mart Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-
Karar No 1/2021’de alınan 2020 Mali Yılı Aktarmaları hakkında görüşme.
3-
2020 Mali Yılı Ek Bütçe hakkında görüşme.
4-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:4/2021
1-
2021 Mali Yılı Mart ayı gelir-gider hesapları ile ilgili Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2-
Belediye Meclisinin Karar 1/2021’de aldığı aktarma kararlarında 3.6.2.01-.Tanıtma
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon kaleminden 498.000.00 TL alınıp, 03.7.1.90-
Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımlarına yapılan 498.000.00 TL aktarmanın iptal
edilmesine karar verildi.
3-
2020 Mali Yılı Ek Bütçesi 570.000.00 TL ( Beş Yüz Yetmiş Bin Türk Lirası ) yapılan
borçlanma kapsamında gelir-gider olarak uygun görülmüştür.
4-
Güncel v.s konular görüşüldü;

Çelebi Garden Hotel, Hüseyin Bertaş, Nezire Erişen’den gelen dilekçeler
görüşülmüş ve kararları dilekçelerin üzerine yazılmıştır.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B-06/2021 Tarih: 10/03/2021
Konu: Meclis Toplantısı Hk.
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
09/03/2021 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu ,
Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Ali Bulut, Ersin Gündeğer, Yusuf
Kandilli ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
2021 Mali Yılı Şubat Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-
MHMÇ 21-1 2 Etap Mehmetçik Köyü Yağmur Suyu Drenaj, Asfalt Yama ve Bisiklet
Yolu Projesi’nin ihaleye çıkması hakkında görüşme.
3-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:3/2021
1-
2021 Mali Yılı Şubat ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2-
MHMÇ 21-1 2 Etap Mehmetçik Köyü Yağmur Suyu Drenaj, Asfalt Yama ve Bisiklet
Yolu Projesi’nin ihale ettirilmesine ve ihale komisyonuna yetki verilmesi kararı alındı.
3-
Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B-30/2020 Tarih: 05/11/2020
Konu: Meclis Toplantısı Hk.

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

04/11/2020 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu , Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Gürşen Aydıntan ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Ekim ayı gelir gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Personelden gelen dilekçeler hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 13/2020
1- Meclis Üyeleri Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkkında bilgilendirildi.
2- a- Mehmetçik Belediyesi kadrolu personeli Özgür Aydıntan’ın özel durumundan dolayı 09.11.2020 tarihinden12.02.2021 tarih aralığına kadar 3 ay ödeneksiz izin için yazılı talebi değerlendirilmiş olup uygun olduğuna karar verildi.
b- Mehmetçik Belediyesi kadrolu personeli Halil Behçetoğlu’nun özel durumundan dolayı 09.11.2020 tarihinden 01.01.2021 tarih aralığına kadar 2 ay ödeneksiz izin için yazılı talebi değerlendirilmiş olup uygun olduğuna karar verilmiştir.
3- Güncel v.s konularda;
a- Ekteki dilekçeler değerlendirilmiştir.
b- Aktarma istenen kalemler hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
c- Çocuk Belediyesi’ne törenlerde kullanılması için çelenk yapılmasına karar verildi.

Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B-30/2020 Tarih: 05/11/2020
Konu: Meclis Toplantısı Hk.

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

04/11/2020 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu , Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Gürşen Aydıntan ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Ekim ayı gelir gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Personelden gelen dilekçeler hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 13/2020
1- Meclis Üyeleri Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkkında bilgilendirildi.
2- a- Mehmetçik Belediyesi kadrolu personeli Özgür Aydıntan’ın özel durumundan dolayı 09.11.2020 tarihinden12.02.2021 tarih aralığına kadar 3 ay ödeneksiz izin için yazılı talebi değerlendirilmiş olup uygun olduğuna karar verildi.
b- Mehmetçik Belediyesi kadrolu personeli Halil Behçetoğlu’nun özel durumundan dolayı 09.11.2020 tarihinden 01.01.2021 tarih aralığına kadar 2 ay ödeneksiz izin için yazılı talebi değerlendirilmiş olup uygun olduğuna karar verilmiştir.
3- Güncel v.s konularda;
a- Ekteki dilekçeler değerlendirilmiştir.
b- Aktarma istenen kalemler hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
c- Çocuk Belediyesi’ne törenlerde kullanılması için çelenk yapılmasına karar verildi.

Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 28/2020 Tarih: 13/10/2020
Konu: Meclis Toplantısı Hk.

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

12/10/2020 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu , Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Gürşen Aydıntan ve Yusuf Kandilli ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Eylül ayı gelir gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Plaj hesapları hakkında bilgilendirme.
3- Borçlanma ile ilgili görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 12/2020
1- Meclis Üyeleri Eylül ayı gelir-gider hesapları hakkkında bilgilendirildi.
2- Plaj hesapları hakkında 01/01/2020 tarihinden bu güne (12/10/2020 ) kadar olan gelir -gider hesaplarında meclis üyeleri bilgilendirildi.
3- 28//07/2020 tarih ve karar 9/2020 gündem 2 de alınan kararda 1500 adet ön ödemeli eloktronik kartlı su sayacı alımı için on iki eşit taksit ödeme koşulu ile 850 000 00 TL (sekiz yüz elli bin türk lirası) borçlanmanın iptal edilip 1000 adet ön ödemeli eloktronik kartlı su sayacı alımı için on iki eşit taksit ödeme koşulu ile 570 000 00 TL(beş yüz yetmiş bin türk lirası) borçlanmaya gidilmesi için başkana yetki verilmesine ve ihale komisyonunda bu konuyla ilgili alınan kararın da düzeltilmesine karar verildi.
4- Güncel v.s konularda;
• Meyat Yatırım Ltd. adına Mehmetçik Koop Kredi Şirketi’nde çek hesabı açılmasına ve imza yetkilileri olarak şirket direktörü Hüseyin Olgun Kahyaoğlu ve sekreter Yusuf Kandilli’ye imza yetkisi verilmesi kararı alındı.

Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 27/2020 Tarih: 11/09/2020
Konu: Meclis Toplantısı Hk.

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

10/09/2020 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu , Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Gürşen Aydıntan ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Temmuz, Ağustos ayları gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Aktarmalar hakkında görüşme.
3- Ön ödemeli su sayaçları hakkında görüşme.
4- Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
5- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 11/2020
1- 2020 Temmuz ve Ağustos ayları gelir-gider hesapları için Meclis Üyelerine bilgi verildi.
2- 2020 Yılı yapılması gereken aktarmalar aşağıdaki gibidir.
• 1.03.2.2.01-Su Alımları’ndan alındı 156 000 00 TL.
• 1.01.1.4.01-Sosyal Haklar 39 500 00
• 1.01.3.4.01-Daimi İşçilerin Sosyal Hakları 103 500 00
• 1.03.5.2.03-Bilgiye Abonelik Giderleri 2 000 00
• 1.03.8.3.01-Sosyal Tesis Bakım Giderleri 11 000 00
Toplam 156 000 00 TL (verildi) 156 000 00 TL.

3- Değişimi yapılacak olan sayaç fatura miktarının 700 00 TL (yedi yüz türk lirası) KDV Dahil olarak 6 eşit taksitle uygulanması kararı alındı.
4- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı’nın Covid-19 Pandemisi sebebiyle 13.09.2020 itibarı ile hizmetlerinin sonlandırılması kararı verildi.
5- Güncel v.s konularda;
• Gelen dilekçeler görüşülmüş ve dilekçelerin üzerine alınan kararlar yazılmıştır.
• Döner Sermaye iştirakleri için Döner Sermaye Tüzüğü hazırlanması ve Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu’nun görevlendirilmesi kararı alındı.

Bilginize iletir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 38/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 23/12/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

20/12/2019 tarihinde toplanan As Başkan ve üyelerimiz Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2019 Mali Yılı Aktarmaları hakkında görüşme.
2- Sağlık Resmi ve Temizlik Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzükleri hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 16/2019
1- 2019 Mali Yılı Aktarmaları aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

Azalan Hesap Artan Hesap Miktar
1.01.1.1.01-Memur Maaşları 01.1.4.01-Sosyal Haklar 35.500.00TL
1.01.1.1.01-Memur Maaşları 01.2.1.01-Sözleşmeli Personel 28.500.00 TL
1.01.1.1.01-Memur Maaşları 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 16.000.00 TL
1.01.3.1.01-Daimi İşçi Ücretleri 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 120.000.00 TL
1.01.9.1.02-Asbaşkan Ödeneği 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 14.950.00 TL
1.03.2.3.02-Akaryakıt Ve Yağ Alm. 01.3.1.02-Geçici İşci Ücretleri 135.250.00 TL
1.03.2.5.01-Giyecek Alımları 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 40.000.00 TL
1.03.2.6.02-Tıbbi Malz.Ve İlaç Alm. 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 107.000.00 TL
1.03.3.3.01-Yurtdışı Geçici Görev Yoll. 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 26.800.00 TL
1.03.3.3.01-Yurtdışı Geçici Görev Yoll. 01.3.4.01-Daimi İşçilerin Sos.Hak. 12.700.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv.Gid. 01.3.4.01-Daimi İşçilerin Sos.Hak. 77.800.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv.Gid. 01.3.5.01-İşçilerin Ek Mesaileri 5.000.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv.Gid. 01.9.3.01-Ödenekler 5.000.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.1.2.01-İhtiyat Sandığı 3.000.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.2.1.01-Sos.Sig.Kurumuna 2.700.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.2.2.01-İhtiyat Sandığı 1.750.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.3.2.01-İhtiyat Sanığı 2.500.00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.4.1.01-Sos.Sig.Kurumuna 48.000.00TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.4.2.01-İhtiyat Sandığı 24.000 00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.8.1.01-Sos.Sig.Kurumuna 2.000 00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 02.8.2.01-İhtiyat Sandığı 400 00 TL
1.03.4.3.04-Kdv Gid. 03.2.2.01-Su Alımları 177. 850 00 TL
1.01.3.2.01-İşçi.Kıd.ve İhbar Tazm. 01.3.1.02-Geçici İşçi Ücretleri 13.000.00 TL
1.03.5.5.07-Arsa Ve Arazi Kira. 01.3.1.02-Geç. İşçi Ücretleri 55.000 00 TL
Toplam: 954,700.00 TL aktarılması.

2- Sağlık Resmi ve Temizlik Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzükleri hakkında;
Temizlik Şehir Aydınlatma Resmi Esas Tüzüğünün 6’cı maddesinin 1,2,3,4,5,6,7,9 ve 15’ci
fıkrasının değiştirilip yerine ;
1- Her konut için; 120 00 TL
2- Her Yazıhane için; 160 00 TL
3- Her dükkan için; 200 00 TL
4- 500 metre kareden küçük bir ambar için; 160 00 TL
5- 500 metre kareden büyük ambar için; 200 00 TL
6- Yataksız klinik ve doktor muayenesi için 160 00 TL
7- Kahvehane, Fırın, Lokanta, Bar
Pastahane veya Berber dükkanı
olarak kullanılan yer için; 200 00 TL
9- Koğuş, Pansiyon, Yatıevi veya benzeri
herhangi bir yer için; 600 00 TL
15- Yukarıda gösterilmeyen herhangi bir konut
veya iş yerinden; 200 00 TL

• Mehmetçik Belediyesi Sağlık Resmi Esas Tüzüğünün 2.Maddesinin 3.Fıkrasında yer alan 60.00 TL kaldırılıp yerine 100. 00 TL alınmasına karar verir.

3- Güncel vs konularda;
• Belediye Meclisi 10.10.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesi ile Çayırova’da Parsel 20,21,22 Pafta/Harita XV24 üzerindeki arazide İTÜ ile işbirliği yapılarak kurulmasına karar vermiştir.
Bu karar doğrultusunda nihai antlaşma çalışmalarının yapılması yönündeki karar için hazırlanan İTÜ KKTC Araştırma Yerleşkeleri ile Mehmetçik Belediyesi arasında açık kampüs (OPEN KAMPUS) projesi işbirliği sözleşmesinin Belediye Meclisi tarafından onaylanması ve söz konusu işbirliği sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanına ve Komisyona yetki vermesi kararlaştırılmıştır.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 37/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 04/12/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

03/12/2019 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2019 Yılı Ekim-Kasım ayları gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
3- Eski primlerin yapılandırılması (s.sigorta,ihtiyat sandığı ve vergi) hakkında görüşme.
4- 2020 Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali hakkında görüşme.
5- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 15/2019
1- 2019 Yılı Ekim- Kasım ayları gelir-gider hesapları hakkında Meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- 08/05/2019 tarihinde birinci taraf Mehmetçik Belediyesi ve ikinci taraf 106398 KKTC Kimlik Kartı hamili Mustafa Efe arasında imzalanan Bafra Halk Plajı iş ortaklığı sözleşmesinin ikinci tarafın yazılı talebi doğrultusunda fesh edilmesine, Bafra Halk plajının işletmesinin Mehmetçik Belediyesi tarafından yapılmasına herhangi bir ortaklık veya kiralama yapılmamasına karar verir. Söz konusu dilekçede ikinci tarafın taleplerinin ilgili makamlardan alınacak görüş doğrultusunda sonuçlandırılmasına karar verir.
3- Eski primlerin yapılandırılması hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
4- 2020 Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali 31 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında olması kararı alındı.
5- Güncel v.s konularda;
- 13.06.2019 tarihinde Kemal Duruhan’dan gelen dilekçe görüşülmüş ve 01100514948100 Naziyet Selver adına kayıtlı müstehlikte faturada çıkan gazino ücretinin bağışlanmasına karar verildi.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 33/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 22/10/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

21/10/2019 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
2- Güncel vs konular hakkında görüşme.

Karar: 14/2019
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra halk Plajı ile ilgili Mustafa Mehmet Efe Meclis Üyelerine işletme ile ilgili bilgi verdi. Yapılması istenilenleri yazılı olarak meclise sunması ve nihai kararın ilgili meclis toplantısı sonrası verilmesi.
2- Güncel v.s konularda;
2020 Mali Yılı Bütçe çalışmalarında komisyon üyeleri olarak Başkan Cemil Sarıçizmeli, Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu, Maliye Memuru Fatma Öngören, Maliye Görevlisi Umut Karagün’ün olmasına karar verildi.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 31/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 11/10/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

10/10/2019 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- İstanbul Teknik Üniversitesi açık kampüs yapımı ile ilgili sunum.
2- 2019 Yılı Eylül ayı gelir-gider hesapaları hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 13/2019
1- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mehmetçik Belediyesi ile ortaklaşa kurmayı teklif ettiği Open Campus Projesi’nin Çayırova Parsel 20, 21 ve 22 Pafta/ Harita XV/24 üzerindeki arazide uygulanmasına bu yönde çalışma yürütüp nihai antlaşma çerçevesinin meclis onayına sunulması için Meclis üyeleri Aylin Aslan Yaramaz, Hüseyin Cumaoğlu, Muhlis Ağcabay ve Başkan Cemil Sarıçizmeli’nin yetkilendirilmesine karar verir.
2- 2019 yılı Eylül ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
3- Güncel v.s konularda;
Başkan’ın Belediyeler Birliğinin düzenlediği İstanbul gezisine 16 Ekim -18 Ekim tarihleri arasında katılacağı bilgisi verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 30/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 17/09/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
10/09/2019 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Ersin
Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
2019 Yılı Temmuz ve Ağustos ayı gelir gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-
MEYAT Yatırım Ltd. Şti. hakkında görüşme.
3-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 12/2019
1-
2019 Mali Yılı Temmuz ve Ağustos ayı gelir gider hesapları hakkında meclis üyeleri
bilgilendirildi.
2-
MEYAT Yatırım Ltd. Şti.’nin ortağı/hissedar olunmasına 14 990 00 TL (on dört bin
dokuz yüz doksan türk lirası ) değerinde 1499 adet hissenin alınmasına karar
verilmiştir. Ayrıca kurulacak olan şirkette tüm hisselerin temsilen belediye başkanı
Cemil Sarıçizmeli yetkilendirilmiştir.
3-
Güncel v.s konularda;
a-
22.07.2019 tarihinde 11/2019 sayılı kararda mezar yeri ayırma adı altında
ücretlerin görüşülmesi 5 maddesinde alınan özel mezar yeri ayırma ücretinin
22/07/2019 tarihinden itibaren yapılan dilekçelere uygulanmasına söz konusu
tarih öncesi yapılan dilekçelerin bu değişikliğe tabi bu ücretlerin 31/12/2019
tarihine kadar tahsil edilmesine karar verir.
b-
19.08.2019 tarihinde Hüseyin Bertaş adına verilen dilekçenin görüşülüp söz
konusu kiranın (Temmuz) ayı kira bağışlanmasına karar verir.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan[/accordion]
Sayı :İ.B 25/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 23/07/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
22/07/2019 tarihinde toplanan Başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Ersin
Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
2019 Mali Yılı Haziran ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-
2018 Mali Yılı Kesin Hesapları hakkında görüşme.
3-
2019 Mali Yılı Aktarmaları hakkında görüşme.
4-
Sözleşmesi biten personeller hakkında görüşme.
5-
Mezar yeri ayırma ücretlerinin görüşülmesi.
6-
Gelen dilekçelerin görüşülmesi.
7-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 11/2019
1-
2019 Mali Yılı Haziran Ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri
bilgilendirildi.
2-
2018 Yılına ait kesin gelir-gider hesapları görüşüldü ve Sayıştaylığa gönderilecek
şekilde hazırlanmasına karar verildi.
3- 2019 Mali Yılı Aktarmaları hakkında aşağıdaki kararlar alındı.
1.03.6.1.02 Ağırlama, Tören Fuar Org. 65.000.00 TL alındı.
1.03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal Ve Malz. 40.000.00 TL alındı.
1.03.8.6.01 Yol Bakım Ve Onarım Gid. 16.6 00 TL alındı.
Toplam: 121.6 00 TL alındı.
1.01.3.1.02 Geçici İşçi Ücretleri 95.000.00 TL verildi.
1.02.4.1.01 Sosyal Sigortalar Kurumuna 11.25 00 TL verildi.
1.02.4.2.01 İhtiyat Sandığına 15.35 00 TL verildi.
Toplam:121.600 00 TL verildi.
4-
Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalışan Tuğrulhan Kılıç ve Mustafa Efe’nin
biten sözleşmelerinin 01/07/2019 -30/06/2020 tarihleri arasında yenilenmesini ve
yine sözleşmeli olarak çalışan Akile Tolgan’ın bitecek olan sözleşmesinin yine
01/09/2019-31/08/2020 tarihleri arasında yenilenmesini ve Barem 9 Basamak 1’den
maaş ödenmesini devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verildi.
Belediyemiz’de sözleşmeli personel olarak çalışan Evren Aydoğdu’nun
01/07/2019-30/06/2020 tarihleri arasında yenilenmesini ve göç yasası barem
tablosunda bulunan barem 1 basamak 1’den maaş ödenmesini ve devletin vereceği
hayat pahalılığından yararlanmasına karar verildi.
5-
Belediyemiz’in verdiği defin işlerinde hizmet ücretleri aşağıdaki gibi olması kararı
alındı.
a-Mezar taşı tanesi 15 TL + Kdv
b-Sıraya göre normal mezar yeri 50 TL+Kdv.
c-Özel mezar yeri ayırma her bir mezar yeri için bir bürüt askari ücret.
6-
Eray Özalp tarafından gelen dilekçe görüşülmüş ve kanıtlayıcı bir belge getirmesi
durumunda gündeme alınması kararı alındı.
7-
Güncel v.s konularda;

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi 2 (karpaz anayolu) Pamuklu ve Mehmetçik
Hudutları içerisinde kalan kısımlar bölünerek ayrı birer sokak ismi verilmesi
Pamuklu- Mehmetçik arası Mustafa Kemal Atatürk 2 (Pamuklu hudutu içinde
kalan kısım) Mustafa Kemal Atatürk Caddesi 3 (Mehmetçik hudutu içinde kalan
kısım)

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi 3 (Karpaz anayolu) değiştirilerek Mustafa Kemal
Atatürk 4 olması . Kumyalı yolunda bulunan Nuri Erem’in evine giden yolun
Orman Sok. olarak isimlendirilmesi.

Elmas Caddesi tali yol , Yasemin Sok.’ın güneyi kırsal kesim arsaları için
parsellenen bölgedeki yeni yola (Kumyalı’da ) 20 Temmuz Sokak olarak
isimlendirilmesi kararı verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 23/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 25/06/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
24/06/2019 tarihinde toplanan As Başkan ve üyelerimiz Ali Bulut, Hüseyin
Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ile alınan kararlarımız
aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
Sokak isimleri hakkında görüşme.
2-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 10/2019
1-
Sokak isimleri hakkındaki görüşmede yapılan değişiklikler ek listede olduğu gibi
yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
2-
Güncel v.s konularda;

20.06.2019 tarihinde Osman Ozan Yekta tarafından gelen dilekçe incelenmiş
olup Kumyalı’da bulunan Papatya Sokağın, Ahmet Topel Yekta Caddesi
olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Hüseyin Olgun KAHYAOĞLU
As Başkan

Sayı :İ.B 22/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 18/06/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
17/05/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Yusuf
Kandilli ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
2019 Yılı Mayıs Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2-
Sokak isimleri hakkında görüşme.
3-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
4-
Karar: 09/2019
1-
2019 Yılı Mayıs ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2-
Sokak isimleri hakkında görüşme bir sonraki toplantıya ertelenmiştir.
3-
Güncel v.s konularda;

20-26 Haziran tarihleri arasında İtalya’da yapılacak olan Cittaslow Genel
Kurul Toplantısı’na Başkan ve Koordinatör Turgut Değirmencioğlu’nun
katılacağı bilgisi verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 21/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 08/05/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
07/05/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz, Ersin
Gündeğer ve Yusuf Kandilli ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
Bafra Bostan Beach Restoran’ın sözleşmesi hakkında görüşme.
2-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 08/2019
1-
Bafra Bostan Beach Restoran’ın sözleşmesi hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.
2-
Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 20/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 03/05/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

02/05/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2019 Yılı Nisan ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
2- Bafra Bostan Beach Restoran hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 07/2019
1- 2019 Yılı Nisan ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2-
a) 22.04.2019 tarihinde Mustafa Efe isimli kişi ve/veya şirketin Mehmetçik Belediyesine ve/veya Belediye Başkanına ve/ veya Meclis Üyelerine hitaben yapmış olduğu ve Bafra sahilinde bulunan işletmenin işletmesini almak istediği yönündeki dilekçesi doğrultusunda Mehmetçik Belediyesine ait Bafra’da bulunan taşınmaz mal üzerinde bulunan işletmenin Belediyenin ve halkın çıkarları gözetilerek ilgili şahıs ve /veya şirket ile Mehmetçik Belediyesi ile yapılacak iş ortaklığı ile işletilmesi hususunda iş ortaklığı antlaşması yapılması, işbu antlaşmanın içeriğinin, işbu kararın ekindeki sözleşmede belirtildiği gibi olması, keza iş bu antlaşmayı Mehmetçik Belediye Başkanı’nın ve atanacak olan komisyonun kabul ve imza etmesi hususunda yetkilendirilmesine bugün 02/05/2019 tarihinde Belediye Meclisi oy çokluğu ile karar almıştır.
b) 02/07/2018 tarihinde 9/2018 nolu kararda kurulan Döner Sermaye Komitesinin fesh edilip yeni plaj komisyonu aşağıdaki gibi olması kararı alındı. Üyeler; Başkan Cemil Sarıçizmeli, Olgun Kahyaoğlu, Ersin Gündeğer, Ali Bulut, Muhlis Ağcabay.
3- Güncel v.s konular görüşüldü.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B 18/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 05/04/2019
K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .
04/04/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali
Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin
Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1-
Beledeiyemizde satışı yapılan malzemeler hakkında görüşme.
2-
İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında görüşme,
3-
Bafra Bostan Beach Restoran hakkında görüşme.
4-
Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 06/2019
1-
Belediyemizde satışı yapılan malzemelerin güncel birim fiyatı üzerine %15+Kdv’nin
eklenerek satışının yapılması kararı alındı.
2-
İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında;

Esas Tüzüğün 6’ncı maddesinin (1)’nci fıkrasının ikinci satırında yer alan
“750” TL rakamı kaldırmak ve yerine,
½ inç’lik sayaç için 1200 00 TL
1
inç’lik sayaç için 2400 00 TL
2
inç’lik sayaç için 5600 00 TL
3
inç’lik sayaç için 7680 00 TL
4
inç’lik sayaç için 9280 00 TL
rakamlarını konmak suretiyle değiştirilir.

Esas Tüzüğün 14 Maddesinin (1) Fıkrasının (D) Bendi her bir m³ su için 7
TL olması suretiyle değiştirilir.
3-
Belediyemiz bünyesinde kurmayı planladığımız fasıl 113 limited şirketler yasası
hisseleriyle sınıflandırılmış özel limited şirket adının ‘MEBEL Yatırım Ltd. olarak
kurulmasına KKTC Belediyeler Birliğinin %1 oranında hisse sahibi olmasına oy
çokluğu ile karar verir.
4-
Güncel v.s konular görüşüldü.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ
Başkan

Sayı :İ.B 13/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 20/02/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

19/02/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Bafra Bostan Beach Restoran’ın teknik ve idari şartamelerinin görüşülmesi.
2- 2019 Yılı Ocak ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
3- Geleneksel 59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin tarihinin belirlenmesi hakkında görüşme.
4- Payplus Ödeme Hizmetleri Ltd. tarafından verilen teklifin görüşülmesi.
5- Belediye’ye borcu olanlara gönderilen ihbarlarla ilgili görüşme.
6- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar: 03/2019
1- Bafra Bostan Beach Restoran’ın teknik ve idari şartname taslağı incelenmek üzere meclis üyelerine sunuldu.
2- 2019 Mali Yılı Ocak ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
3- Geleneksel 59. Mehmetçik Üzüm Festivali tarihinin 3-11 Ağustos tarihleri arasında olması kararı verildi.
4- Payplus (online ödeme)’nin kurulması için başkana yetki verildi.
5- Gelen itirazların bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi kararı verildi.
6- Güncel v.s konular görüşüldü.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B 03/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 15/01/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

14/01/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Aralık Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp onaylanması.
3- Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kurulması hakkında görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 01/2019
1- 2018 Yılı Aralık Ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- 2019 Mali Yılı Bütçesi 15 815 000 00 TL (On beş milyon sekiz yüz on beş bin türk lirası) gelir-gider olarak yapılması kararı verildi.
3- Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kurulması ve Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu ve Yusuf Kandilli’nin yetkilendirilmesi kararı verildi.
4- Güncel v.s konularda;
• 2019 Yılı Temizlik Resmi, Sağlık Resmi, İş Yeri Bulundurma Resmi, ve Meslek Vergisi ücretlerinin 2018 yılının aynısı olması ve tek taksit olarak 30/06/2019 tarihine kadar cezasız olarak faturalanması kararı alındı.
• Belediyeler Birliğinin Birlik Meclisinin oluşturulmasında Meclis Üyeleri Hüseyin Cumaoğlu asli ve Yusuf Kandilli’nin de yedek üye olarak görev yapması kararı verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B 05/2019
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 22/01/2019

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Yerel Yönetimler Müdürlüğü,
Lefkoşa .

21/01/2019 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Bafra sahilinde bulunan restaurantın işletme şeklinin belirlenmesi hakkında görüşme.

Karar: 02/2019
1- 11.01.2019 tarihinde Belediye Meclis Üyelerinin salt çoğunluğunun katılımları ile gerçekleştirilen ve Mehmetcik Belediyesine ait Bafra’da Pafta/Harita VIII.57 Parsel 441 referanslı taşınmaz mal üzerinde bulunan restaurantın, Belediyenin çıkarları gözetilerek yatırım şeklinin belirlenmesi ile ilgili toplantıda, Kredo Muhasebe Ve Danışmanlık Şirketi tarafından tarafımıza verilmiş olan danışmanlık ve/veya bilgilendirme neticesinde, söz konusu restaurantın ihale yöntemi ile Kamu İhale Yasası kuralları uyarınca ihaleyi kazanan yarışmacıya kiralanması hususunda bugün 21/01/2019 tarihinde Belediye Meclisi salt çoğunluk ile karar almıştır.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Sayı :İ.B39/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 14/11/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

13/11/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
2- Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu’ndan gelen dilekçe hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:18/2018
1- Belediye Meclisi belediyeye ait tesislerin, araç gerecin ve işgücünün daha profesyonel bir anlayışla günün şartlarına uygun olarak şirketleşme yönünde geliştirilmesi için çalışma başlatmasına ve bu konuda uzman kişilerin belediye meclisine bilgilendirme toplantısının yapılması kararı verildi.
2- Meclis Üyeleri toplantıya katılma ödenekleri bir asgari ücretin brüt günlüğü olarak saptandı. Meclis Üyelerinin komisyon toplantılarına katılma ödeneklerinin ise 50 00 TL olması kararı verildi.
3- Güncel v.s konularda ;
• Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Belediyemize hibe edilen Hidtomek kazıcı ve yükleyici Şasi No 355120316 ve Ford çift kabin kamyonet Şasi No SFACXXDJBCVM 52658 nolu araçların Mehmetçik Belediyesi envanterine kaydedilmesi uygundur.
• 16-18 Kasım tarihleri arasında Başkan ve Turgut Değirmencioğlu’nun Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği Mandalina Festivali’ne gitmesi kararı verildi.
• Mehmetçik Belediyesine ait Çayırova’daki Pazar Yeri’nde Salı günü kurulan pazardan her bir stand başına 20 00 TL alınması, Belediye Zabıtası’nın tahsilatı yapması ve gün boyu pazar yerinde görev yapmasına karar verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B37/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 07/11/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

05/11/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli, Aylin Yaramaz ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hesapları hakkında görüşme.

Karar:17/2018
1- 2018 Yılı Ekim ayı gelir-gider hesapları hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- Meclis Üyeleri muhasip tarafından Bafra Halk Plajı hesapları hakkında bilgilendirildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B35/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 22/10/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

19/10/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Eylül ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Bütçe komisyonunun oluşturulması hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:16/2018
1- 2018 Yılı Eylül ayı gelir-gider hesapları ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- 2019 Mali Yılı bütçesinin hazırlanması için komisyon üyesi olarak Yusuf Kandilli, Muhlis Ağcabay ve Olgun Kahyaoğlu’nun yetkili kılınıp görevlendirilmesine karar verir.
3- Güncel v.s konularda;
• 5-10 Kasım tarihleri arasında Eğirdir’de yapılacak olan futbol turnuvasında belediye personeli Eyyup Adalıer, Abdi Dündar, Cevdet Kortuğ ve Meclis Üyesi Hüseyin Cumaoğlu’nun gitmesine karar verildi.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B33/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 24/09/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

21/09/2018 tarihinde toplanan As Başkan ve üyelerimiz Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hakkında görüşme.
2- Güncel vs konular hakkında görüşme.

Karar:15/2018
1- Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajı hesaplarının 31 Ekim 2018 tarihine kadar fatura girdi ve çıktılarının ayrıca ambar stog sayımının yapılması için Belediyenin mevcut memur personelinden bir kişinin plaj hesaplarına yardım için gitmesi kararı verildi.
2- Güncel vs konularda;
a- Zafer Taahhüt İnşaat ve Tic. A.Ş’nin (Concorde Otel) 2018 Yılı Emlak Vergi hesaplamasında otelin yıl ortasında işleme geçtiği için ilk taksitte uygulanan gecikme faizinin kaldırılması kararı verildi.
b- Spor Kulüplerinden gelen dilekçeler görüşülmüş ve Kumyalı Spor Kulübüne 714.48 TL (yedi yüz on dört türk lirası kırk sekiz kuruş) ve Bafra Spor Kulübüne
2 345.54 TL (iki bin üç yüz kırk beş türk lirası elli dört kuruş) bağış yapılması kararı verildi.
c- Çayırova sakini Şifa Güzel’in dilekçesi görüşülmüş ve 161 ton su için gelen ücretin % 50’sinin bağışlanması kararı verildi.
d- Belediyeler yasasının 45. 1. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde Meclis Üyelerinin komisyonlarda yapmış olduğu görevler ve toplantılara katılma ödeneği olarak bir günlük askari ücretin ödenmesine, haziran 2018 tarihinden itibaren geriye dönük olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Olgun KAHYAOĞLU

As Başkan

Sayı :İ.B29/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 05/09/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

04/09/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Muhlis Ağcabay, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.
Gündem:
1- 2018 Yılı Ağustos ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Personel atama ve terfileri ile ilgili görüşme.
3- Su istasyonundaki su fiyatlarının güncellenmesi hakkında görüşme.
4- Hurda araçların ihaleye çıkartılması hakkında görüşme.
5- Güncel v.s konular hakkında görüşme.
Karar:14/2018
1- 2018Mali Yılı Ağustos ayı gelir-gider hesapları ile ilgili Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- Personel Atama Komisyonu için Gürşen Aydıntan, Olgun Kahyaoğlu, ve Hüseyin Cumaoğlu, işçi personel terfileri için ise Muhlis Ağcabay, Ali Bulut, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer’in görevlendirilmesine karar verir.
3- Su istasyonundaki su fiyatlarının güncellenmesi daha sonraki toplantılarda görüşülmesine karar verir.
4- Söz konusu hurda araçların (BM 790, CR 395, CM 913 ve DA 341) ve parke tesisinin heke çıkması ve diğer muhtelif demir ve plastik hurdalar ile ihale edilip satılmasına ve ihale komisyonuna yetki verilmesine karar verir.
5- Güncel v.s konularda ;
• Belediyeler Yasasının 94’ncü ve 133’üncü maddeleri altında Tüzük yapılmasına ve eşya satış fiyatlarının % 3’ünü Kıymet Ve Tartı ücreti olarak alınmasına karar verir.
• Milyon Fest Organizasyonu’nun 19, 20, 21 Ekim 2018’de Bafra Plajı’nda yapılmasına, Ziva Fest etkinliğinin 6 Ekim 2018’de Balanokko Meydanı’nda yapılmasına Protokolün hazırlanmasında ise Muhlis Ağcabay, Ali Bulut, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer’in görevlendirilmesine karar verir.
• Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak çalışan Akile Tolgan biten sözleşmesinin 01/09/2018 – 31/08/2019 tarihleri arasında yenilmesine ve barem 9 basamak 1’den maaş ödenmesini, devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verir.
• 13-16 Eylül tarihlerinde Gerze-Türkiye’de yapılacak yapılacak Türkiye Cittaslow genel kuruluna Başkan, Turgut Değirmencioğlu ve Ahmet Yorgancıoğlu’nun katılmasına, italya Torino’da 19-26 Eylül tarihlerinde yapılacak Cittaslow Uluslararası koordinasyon komitesine başkan Cemil Sarıçizmeli’nin gitmesine karar verir.
Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ
BAŞKAN

Sayı :İ.B26/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 29/08/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

20/08/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Plajdaki fiyat değişikliği hakkında görüşme.
2- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:13/2018

1- Bafra Bostan Beach Restoran’da satışı yapılan yiyecek ve içecek fiyatları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
2- Güncel v.s konularda;
• 14.08.2018 tarihinde Musa Topel tarafından gelen dilekçe görüşülmüş ve 13.08.2018’de (8. devre ) 101 ton yazılan devrenin % 50 fiyatının bağışlanması kararı alındı.
• Bafra köyü’ne yapılmış olan halı sahanın sözleşme yapılarak Bafra Spor Kulübüne verilmesi kararı verildi.

Bilginize sunar gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B25/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih: 09/08/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

03/08/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Muhlis Ağcabay ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Yılı Temmuz Ayı gelir-gider hesapları hakkında bilgilendirme.
2- Paypoint (online ödeme) teklifi ile ile ilgili görüşme.
3- Bafra Spor Kulübü’den gelen dilekçe hakkında görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar:12/2018
1- 2018 Yılı Temmuz Ayı gelir-gider hesapları ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
2- Paypoint (online ödeme)’nin kurulması için başkana yetki verilmiştir.
3- Bafra Spor Kulübü’nden gelen dilekçe görüşülmüş olup daha sonraki toplantıya ertelenmesi kararı verildi.
4- Güncel v.s konular ;
31 Temmuz 2018 tarihinde Selçuk Tulgar (14-002-7370-00 nolu müstehlik ) tarafından gelen dilekçe incelenmiş olup faturanın gecikme zammının kaldırılıp ana para +KDV’ nin ödenmesi kararı verildi.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B24/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:19/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

17/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli ve Ersin Gündeğer ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Festival Komitesinin Festival proğramı içerisinde konuk Folklor ekibinin konaklama, taşınma ve yemek ücretlerinin alınan teklifleri değerlendirip Belediye Meclis Üyelerinin bilgi ve onayına sunulması.
2- Salhanede uygulanan kesim işlemlerinin bir program çerçevesinde sağlık kontrolü ve uzman kişi denetiminde yapılması için aranan efsaflara uygun bir elemanın salhanede kesim süresince denetimde bulunup kontrollü kesimin sağlanması.
3- Yeni yerine taşınan kantarın elden teklifler alınarak montajının gerçekleşmesi için ihale komisyonunun yetkilendirilmesi.
4- Akıllı sayaçların takılması için ödeme planının yapılabilmesine olanak sağlanması.

Karar 11/2018
1- a- Belediye Meclisi gündemin 1.Maddesi olan harcamaların 110 000 (yüz on
bin) TL olarak yetkilendirmiştir.
2- b- Madde 2 kapsamında 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren sözleşmeli olarak aranan şartlara uygu bir personelin istihdamının sağlanması, salhanede yapılacak kesimleri periodik bir program içerisinde Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 18.00’den itibaren yapılması.
3- c- Kantarın en erken bir sürede yerine montajının İhale Komisyonu denetiminde direk alımının gerçekleştirilmesi için gereğinin yapılması.
4- d- Takılacak tüm sayaçlarda sayaç bedeli takıldığı günden itibaren 12 eşit takside bölünmesine ve her ay sayaç parasının ödeme zorunluluğu olmamasının ancak 12.ayın sonunda sayaç bakiyesi olanlara su verilmemesi, daha önce takılan sayaçların da 1 Ağustos 2018’ den itibaren 12 eşit taksit uygulanmasına tabi olması kararlaştırılmıştır.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B20/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:16/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

09/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- 2018 Mali Yılı Haziran ayı gelir-gider hesapları hakkında görüşme.
2- Mehmetçik Belediyesi İçme Suyu Tüzüğünün ve Kesimhane ve Et Taşıma Tüzüğünün görüşülmesi.
3- İhalelerle ilgili görüşme.
4- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 10/2018
1- 2018 Mali Yılı Haziran Ayı gelir-gider hesapları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
2- İçme Suyu Değişiklik Tüzüğü hakkında;
2016 Mehmetçik Belediyesi İçme Suyu Esas Tüzüğünün 14. Maddesinin (1) Fıkrasının (A), (B), (C), (D) ve (E) bendlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (A) bendi;
0-25 her m³ su için 4.00 TL
26 ve üzeri her m³ su için 5.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (B) bendi;
0-15 her m³ su için 4.50TL
16-25 Her m³ su için 5.00TL
26 ve üzeri her m³ su için 5.50TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (C) bendi;
Her m³ su için 5.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (D) bendi;
Her bir m³su için 6.00TL
• Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (E) bendi;
Her bir m³ su için 3.00TL
Esas Tüzüğün 14. Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (E) Bendinden hemen sonra
aşağıdaki yeni (F) Bendini eklemek suretiyle değiştirilir.
• (F) Tarımsal kullanım amaçlı su için sayaçtan geçen her m³ su için;
0-30 m³ su için 4.00 TL.
31-60 m³ su için 4.50 TL.
61 ve üzeri m³ su için 5.00 TL.

Kesimhane Ve Et Taşıma Tüzüğü Hakkında;
Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (1.) Fıkrasının (A), (B), (C) bentlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilir.
- Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (A) Bendi:
(A) Büyükbaş hayvanların herbir adedi için ; 35 00 TL.
- Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (B) Bendi:
(B) Küçükbaş hayvanların herbir adedi için ; 10 00 TL.
- Esas Tüzüğün 20. Maddesinin (C) Bendi;
( C) Kümes hayvanlarının herbir adedi için ; 1 00 TL.

Esas Tüzüğün 20.Maddesinin (2) Fıkrasının (A) ve (B) bendlerinin kaldırılmasına ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilir.
- Esas Tüzüğün 20.Maddesinin 2.Fıkrasının(A) Bendi:
(A) Büyükbaş hayvanların herbir adedi için; 15 00 TL.
- Esas Tüzüğün 20. Maddesinin 2. Fıkrasının (B) Bendi:
(B) Küçükbaş hayvanların her bir adedi için ; 5 00 TL.

3- Kobigem’den alınacak hibeyle araç, sandalye, kantar, kıyafet alımları için ihale komisyonuna yetki verildi.
- Parke Tesisinin kiralanması veya satışı için ihale komisyonuna yetki verildi.
- Ön ödemeli sayaçların alımı için ihale komisyonona yetki verildi.

4- Güncel v.s konularda;
a- Belediye içerisinde yapılan yeni görevlendirmeler ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.
Çek üzerinde imza yetkisinin 11/07/2018 tarihinden itibaren Başkan Cemil Sarıçizmeli ve Fatma Öngören’in olmasına, Başkanın gaybubetinde Asbaşkan Hüseyin Olgun Kahyaoğlu ve Fatma Öngören’in gaybubetinde Maliye görevlisi Umut Karagün’e imza yetkisi verilmesi kararı alındı.
b- Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yurt dışı gösterileri için bağış yapılması kararı alındı.
c- Başkanın 11-12 Temmuz tarihlerinde Bursa Osmangazi Belediyesi’ne yapacağı ziyaret ile ilgili olarak meclis üyeleri bilgilendirildi.
d- Bütün konutlara ön ödemeli sayaç takılması ve alınacak olan su sayaçlarının fatura ücret bedeli üzerine %10 artış koyarak vatandaşa faturalanması kararı verildi.
e- Mehmetçik Belediyesi’ne ait salhanenin haftanın 3 gününde (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) açılıp kesim yapılması kararı verildi.
f- Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan Tuğrulhan Kılıç ve Mustafa Efe’nin biten sözleşmelerinin 01/07/2018- 30/06/2019 tarihleri arasında yenilenmesini ve Barem 9 basamak 1’den maaş ödenmesini, devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verir.
- Belediyemiz’de sözleşmeli personel olarak çalışan Evren Aydoğdu’nun 01/07/2018- 30/06/2019 tarihleri arasında yenilenmesini ve göç yasası barem tablosunda bulunan Barem 1 basamak 1’den maaş ödenmesini ve devletin vereceği hayat pahalılığından yararlanmasına karar verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.
Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B18/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:03/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

02/07/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Komite ve komisyonların kurulması hakkında görüşme.
2- Belediye Tüzüklerinin değişikliği hakkında görüşme.
3- Güncel v.s konular hakkında görüşme.

Karar: 09/2018
1- Komite ve komisyonların aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

İhale Komisyonu;
Gürşen Aydıntan
Ali Bulut
Hüseyin Cumaoğlu
Meryem Onbaşı
Fatma Öngören
Cemil Sarıçizmeli

Disiplin Kurulu;
Bülent Sözalp
Ersin Gündeğer
Aylin Yaramaz

Sosyal/ Kültürel Etkinlik Komitesi;
Aylin Yaramaz
Gürşen Aydıntan
Hüseyin Cumaoğlu
Yusuf Kandilli

Döner Sermaye Komitesi
Aylin Yaramaz
Olgun Kahyaoğlu
Muhlis Ağcabay
Hüseyin Cumaoğlu

2- Tüzükler hakkındaki görüşmede Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
3- Festival tarihinin belirlenmesi konusunda Sosyal/Kültürel Etkinlikler komitesine yetki verildi.
Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil SARIÇİZMELİ

Başkan

Sayı :İ.B17/2018
Konu: Meclis Toplantısı Hk. Tarih:03/07/2018

K.K.T.C
İçişleri Bakanlığı,
Lefkoşa .

28/06/2018 tarihinde toplanan başkan ve üyelerimiz Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Ali Bulut, Hüseyin Cumaoğlu, Gürşen Aydıntan, Aylin Yaramaz, Yusuf Kandilli, Ersin Gündeğer ve Muhlis Ağcabay ile alınan kararlarımız aşağıdaki gibidir.

Gündem:
1- Belediye Asbaşkanlık seçimi hakkında görüşme,
2- Yedek Asbaşkan seçimi hakkında görüşme,

Karar: 08/2018

1- Belediye Asbaşkanlık olarak tek aday Hüseyin Olgun Kahyaoğlu’nun olması nedeniyle oybirliğiyle Asbaşkan olarak görevlendirilmesi kararı alındı.
2- Yedek Asbaşkan seçimi ise yine tek aday olan Ali Bulut’un Yedek Asbaşkan olarak görevlendirilmesi kararı oybirliğiyle alınmıştır.

Bilginize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Cemil Sarıçizmeli

Başkan

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.